Beleid & Financiën

Stichting Weet hoe je leeft!
RSIN 853646302
Linnaeusweg 15, 1331 AA AlmereANBI logo op weethoejeleeft.nl
06-22993861
info@weethoejeleeft.nl
KvK Flevoland: 59793414
NL51 RABO 0119 8486 51 J.A. Adrichem-Zwinkels
Stichting Weet hoe je leeft!

Aanleiding

Een aantal jaar geleden besloot Jolanda van Adrichem, toen werkzaam als begeleider bij een grote zorgorganisatie, op verzoek van ouders, een eigen dagbesteding te beginnen. Een start met vier mensen met LVB problematiek, een begeleider (Jolanda) in een gedeelte van de voormalig rozenkwekerij van de familie Van Adrichem. Al snel kwamen er meer aanvragen voor dagbesteding en/of begeleiding groeide het bedrijf. Jolanda vindt het belangrijk dat beleid, geldstromen en samenwerken met andere organisaties zo transparant mogelijk worden gemaakt; het ontstaan van Stichting Weet hoe je leeft!.

ANBI

Stichting Weet hoe je leeft! is inmiddels veel meer dan een dagbesteding, het is een ontmoetingsplaats voor de wijk, een broedplaats met en voor collega organisaties en biedt (praktische) ondersteuning voor de eigen gezamenlijke initiatieven van de deelnemers.

Voorbeelden van dit soort initiatieven zijn:
-De deelnemers organiseren een game event, een barbecue, een paas- of kerstbrunch.
-De deelnemers werken mee aan het jaarlijkse Kom in de Kas en de tweejaarlijkse Kerstmarkt op eigen locatie, het Groentesoep Festival in Almere Buiten, het verwerken van voedsel en tegengaan van voedselverspilling in samenwerking met Stichting Buitengewoon Almere.

Voorbeelden van initiatieven die ingezet worden, en buiten de dagbesteding vallen:
-Educatie, bijv. de trainingen Stoere Stemmers en Prettige Collega’s.
-Weet hoe je Eet; tweewekelijks met elkaar eten, als mens en niet als diagnose. Iedereen is welkom van buren tot ouders en/of begeleiders.

Deze initiatieven kunnen mede mogelijk worden gemaakt door giften en donaties, fondsenwerving en sponsoring van bedrijven. Vaak geven de deelnemers “iets” terug door een het doen van een tegenprestatie, en soms is het genoeg voor de gulle gevers om te weten dat wij de ANBI status hebben.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Algemene informatie over de ANBI vindt u via deze link Belastingdienst ANBI status (deze link opent in een nieuw tabblad).

Het bestuur van Stichting Weet hoe je leeft! ziet toe op het correct lopen van de verschillende geldstromen binnen de Stichting. Maandelijks wordt de begroting besproken, en aan elke (mogelijke) uitgave gaat een beslissing van het bestuur vooraf.

Bestuur

Het bestuur van de stichting WHL bestaat uit:

  • Harry Oberendorf, voorzitter.
  • Gerard van Adrichem, penningmeester.
  • Bob van der Voort, algemeen bestuurslid.
  • Mariette Jansen, algemeen bestuurslid.
  • Ingrid Thijs, secretaris.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting, bovendien wordt de Stichting vertegenwoordigd door tenminste twee gezamenlijke handelende bestuursleden. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met het uitvoeren van de besluiten van het bestuur.
Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden als ook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Weet hoe je leeft! is onbezoldigd. De medewerkers (begeleiders e.d.) worden beloond via de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Beleid

Door betere samenwerking, betere budgetbenutting en betere uitwisseling van kennis en ervaringen, willen we zorgen dat Weet hoe je leeft! een veilige en vertrouwde plek in de maatschappij wordt. We willen iedereen met een zorgvraag helpen op weg naar voldoende zelfvertrouwen om te weten dat iedereen uniek is, talenten heeft en er mag zijn.
Wij willen een plek in de maatschappij zijn waar iedereen zichzelf mag zijn, door werk, leren, eten, wonen en ontspannen op één plek aan te bieden. Onze droom is een maatschappelijke ontmoetingsplek te zijn; zowel waar we nu zitten als op termijn ook midden in de stad.
Ons theehuis heeft overdag al een soortgelijke functie. ’s Avonds is dit een ideale plek voor sociale activiteiten, ontspannen, spelen en samenzijn. Daarom richten we ons voor nu op een betere bereikbaarheid van onze omgeving. De volgende stap is een plek in de stad, bij voorkeur op het Floriadeterrein. Daar wordt een onderwijsinstituut gerealiseerd waar alle niveaus een plek krijgen, en daar willen wij ons opleidingsinstituut en onze ontmoetingsplek realiseren. Dat is een droom waar we hard aan werken.
Ten slotte: wij nemen onze verantwoordelijkheid als actief lid van de maatschappij en nemen daarom deel aan het maatschappelijk debat rondom zorg en welzijn. Dat doen we vanuit wederzijds respect en aandacht voor elkaars waarden. We zien de unieke krachten én de mogelijkheden tot samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, om zo een visie waarin de deelnemer centraal staat onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie over de doelstelling en de visie van de Stichting Weet hoe je leeft! kijkt u op de pagina “Wie zijn Wij”.

Jaarverslag 2020 (pdf) opent in nieuw tabblad

Jaarverslag 2019 (pdf) opent in nieuw tabblad

Jaarrekening 2018 (pdf) opent in nieuw tabblad

Jaarrekening 2017 (pdf) opent in nieuw tabblad

Reacties zijn gesloten.