Hoe werken wij?

Toewerken naar (deels) betaald/beschut werken
Bij Stichting Weet hoe je leeft! staan de mogelijkheden en talenten van de deelnemers centraal. Van mensen met een beperking wordt verwacht dat ze actief meedoen in de maatschappij. De meesten willen dat zelf ook graag: op alle vlakken, dus ook als het gaat om werk.

Het hebben van werk of een andere nuttige invulling van de dag is goed voor iedereen. Voor mensen met een beperking is dagbesteding essentieel: die zorgt voor structuur, kan de zorgvraag verminderen, stimuleert de participatie van de deelnemer in de samenleving, vergroot de zelfredzaamheid en levert een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen van de cliënt.

Betaald werken is door de aard van de beperking niet altijd mogelijk, maar (deels) betaald op een beschutte werkplek in een aangepaste omgeving kan vaak wel.

Stichting Weet hoe je leeft! biedt arbeidsmatig en beschut werken aan voor mensen die
  • tijdelijk ondersteuning en begeleiding nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt;
  • door de ernst en aard van hun beperking of handicap duurzaam (financiële) ondersteuning (via aanvullende loonkostensubsidie) en begeleiding nodig hebben op de werkplek om te kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt;
  • door de ernst en de aard van hun beperking of handicap duurzaam intensieve begeleiding nodig hebben op de werkplek en daarmee in aanmerking komen voor een beschutte werkplek, zoals bedoeld onder de nieuwe participatiewet;
  • niet kunnen meedraaien op de reguliere arbeidsmarkt, maar wel, met behoud van uitkering, in een aangepaste setting kunnen meedoen in de samenleving.
Kleinschalig en liefdevol
Wij gebruiken diverse instructies en trainingen waarmee onze deelnemers hun onbenutte talenten kunnen ontdekken. Uiteraard bedden we die in in onze eigen Weet hoe je leeft-principes:
  • kleinschalig
  • liefdevol
  • met begrip
  • zonder stress
Want herstel, participatie en re-integratie vraagt om rust, reinheid en regelmaat waardoor er vervolgens ruimte ontstaat om werken leuk te vinden en samen te kunnen en willen werken. En als dat er is, gaat het om volhouden: de deur uitgaan, werken, onder de mensen zijn; het laten inslijten van nieuw gedrag, nieuwe inzichten en overtuigingen: ik mag er zijn, er wordt op mij gewacht, ik doe er toe.  Ik ben de moeite waard! Lees meer voor begeleiding en ondersteuning op weg naar de reguliere arbeidsmarkt. Weet hoe je werkt.