Weet hoe je werkt

Weet hoe je werkt is een onderdeel van Stichting Weet hoe je leeft! Net als bij Weet hoe je leeft! staan ook bij Weet hoe je werkt je dromen centraal. Kun je je droom werkelijkheid maken en wat heb je daar voor nodig? Wij geloven in je kracht en talent en geven je de ruimte om dat volop te ontdekken. Daarom maken wij voor elke deelnemer werkplekprofielen op maat, en een persoonlijk begeleidingsplan. Met hulp van de begeleiders bouw je aan je eigen portfolio. en bereiden we je voor op het werken op een beschutte werkplek, een arbeidsmatige dagbesteding of op de reguliere arbeidsmarkt.

Neem alvast een kijkje bij de verschillende activiteiten van de dagbesteding.

Alle mensen met een hulpvraag zijn bij ons welkom. Wij bieden hulp en begeleiding bij beschut werken, om zo deelnemers op termijn aan beschut of regulier werk te helpen. Dat kan voor korte tijd zijn, maar ook voor langdurige begeleiding. Bij alle deelnemers werken wij met een individueel zorgplan, waarbij de deelnemer naar vermogen deelneemt en problemen of uitdagingen zelf probeert op te lossen. Natuurlijk helpen wij daarbij, maar we nemen het niet over en we maken mensen niet afhankelijk.

“Iedere deelnemer is uniek en staat bij ons centraal. Wij geloven in hun eigen kracht en talent, en geven de ruimte om dat volop te ontdekken.”
Onze kernwaarden zijn:
 • Cliënten zijn deelnemers
 • Deelnemers staan centraal
 • Wij ondersteunen bij jouw droom.
 • Wij bieden een veilige omgeving
 • Wij bieden duurzame kwaliteit
Voor wie?
 • Wij werken met een indicatie vanuit een persoonsgebonden budget (PGB) als je een WLZ-indicatie hebt.
 • Wij werken onder andere samen met ’s Heeren Loo, Triade Vitree, Philadelphia en Ambulante Hulpverlening Midden Nederland. Samen met jou kunnen zij zorgen dat je bij Weet hoe je leeft! dagbesteding kunt krijgen.
 • Wij werken samen met de gemeente Almere. Als je vanuit het wijkteam van Almere begeleiding/zorg krijgt dan is Weet hoe je leeft! een gecontracteerde instelling en kan je aangeven dat je bij Weet hoe je leeft! begeleiding wilt krijgen. Ook als je tijdelijke of langdurig individuele begeleiding nodig hebt kan Weet hoe je leeft! jou hierbij ondersteunen.
 • Krijg je ondersteuning vanuit een zorggroep/Zorggroep Almere, dan kan je ook bij hen aangeven dat je begeleiding/ondersteuning wil van Weet hoe je leeft!
Ben je nog onder de 18 jaar en ben je op zoek naar buitenschoolse opvang? Dan kan dit bij Weet hoe je leeft! als je:
 • een indicatie vanuit jeugdhulp van gemeente Almere /persoonsgebonden budget hebt.
Hiervoor weken wij samen met JGZ Almere en Triade Vitree.
Werkwijze

Wij vinden dat iedereen uniek is en eigen talenten heeft, die gezien mogen worden. Daarom gaan wij uit van wat deelnemers wél kunnen. Want wat plezier geeft, wil je vaker doen. We gaan steeds uit van de individuele deelnemer en zijn of haar droom, en geven zo nodig een-op-een begeleiding aan de hand van de behoeftes.
Ons doel is het vergroten van de zelfstandigheid en sociale redzaamheid van deelnemers, door uit te gaan van hun kracht. Daarom maken wij voor elke deelnemer werkplekprofielen op maat, en een persoonlijk begeleidingsplan.

“Ons doel is het vergroten van de zelfstandigheid en sociale redzaamheid van deelnemers, door uit te gaan van hun kracht.”
Met hulp van de begeleiders bouwen de deelnemers aan hun eigen portfolio. Hiervoor maken we gebruik van een route die voorbereidt op werken op een beschutte werkplek, arbeidsmatige dagbesteding of op de reguliere arbeidsmarkt. De deelnemers kunnen heel verschillend zijn, zowel in karakter, als in gedrag en cognitieve vermogens. Wij begeleiden vooral deelnemers die door de ernst en aard van hun beperking of handicap duurzaam (financiële) ondersteuning (via aanvullende loonkostensubsidie) en begeleiding nodig hebben.

Tijdens het traject Weet hoe je werkt houden wij rekening met de wensen en talenten van de deelnemers. We begeleiden ze zo goed mogelijk worden, zodat zij in een veilige omgeving de stap naar beschut werk of naar de reguliere arbeidsmarkt kunnen maken. Onze doelstelling voor de deelnemers is:
 • Je mag zijn wie je bent
 • Leren werken vanuit jouw eigen kracht
 • Structuur brengen in jouw bestaan
 • Sociale contacten leggen, mensen leren kennen en vrienden maken
 • Zelfwaardering en zelfvertrouwen hervinden
 • Nieuwe activiteiten leren ontdekken
 • Met elkaar gezonde voeding bereiden en eten
 • De wereld om hen heen vergroten
 • Een doorstart maken naar betaald werk
Kijk hier voor de verschillende activiteiten van de dagbesteding.

Terug naar ‘HOE WERKEN WIJ?‘ »