VISIE OP DE DEELNEMER EN OUDERS/VERZORGERS
Wij vinden dat iedereen uniek is en eigen talenten heeft, die gezien mogen worden. Daarom gaan wij uit van wat deelnemers wél kunnen. Want wat plezier geeft, wil je vaker doen.

Onze visie is gebaseerd op de kracht van de individuele mens waarbij de deelnemer naar vermogen deelneemt en problemen of uitdagingen zelf probeert op te lossen. Natuurlijk helpen wij daarbij, maar we nemen niet over en we maken mensen niet afhankelijk.

Geef me de 5
Om zelf aan de slag te gaan met uitdagingen of problemen, stellen wij altijd de vragen uit de Geef me de 5-methode: wat, wie, hoe, wanneer en waarom? Met de antwoorden krijgt de deelnemer meer duidelijkheid: wat is de uitdaging, wie heb je nodig, hoe ga je het aanpakken, wanneer ga je dat doen en waarom wil je dat? Het is een hulpmiddel om alle aspecten van een probleem in kaart te brengen, waardoor mensen zich uitgedaagd voelen.

Dat merken we als we deelnemers vragen naar hun droom. Iedereen die bij ons komt, heeft een grote of kleine droom, en we willen iedereen de ruimte geven om die droom te verkennen. Van zelfstandig kunnen wonen tot scooter leren rijden, van taarten bakken tot muziek maken – wie een droom heeft en deze uitspreekt krijgt alle hulp om daar mee aan de slag te gaan. Wat is je droom? Wie kan je helpen? Hoe ga je dat doen? Ook hier bieden de Geef me de 5-vragen een goed handvat.

Droom en behoeftes
We gaan steeds uit van de individuele deelnemer en zijn of haar droom, en geven zo nodig een-op-een begeleiding aan de hand van de behoeftes. Ons doel is het vergroten van de zelfstandigheid en sociale redzaamheid van deelnemers, door uit te gaan van hun kracht. Dat gaat over veel verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, leren, wonen, ontspannen en sociale contacten. Vaak kunnen wij dat niet alleen en daarom werken wij samen met andere begeleidende, adviserende en ondersteunende organisaties in de stad.

BESTUUR EN BELEID »

MISSIE EN VISIE »

VISIE OP DE DEELNEMER EN OUDERS/VERZORGERS

VISIE OP DE EIGEN ORGANISATIE »

VISIE OP DE MAATSCHAPPIJ EN ONZE ROL DAARIN »

Terug naar ‘OVER ONS»