VISIE OP DE MAATSCHAPPIJ EN ONZE ROL DAARIN
Wij willen een plek in de maatschappij zijn waar iedereen zichzelf mag zijn, door werk, leren, eten, wonen en ontspannen op één plek aan te bieden. Onze droom is een maatschappelijke ontmoetingsplek te zijn; zowel waar we nu zitten als op termijn elders in Almere.

Een plek elders in Almere
Ons theehuis heeft overdag al een soortgelijke functie van ontmoetingsplek. ’s Avonds is dit een ideale plek voor sociale activiteiten, ontspannen, spelen en samenzijn. Daarom richten we ons voor nu op een betere bereikbaarheid van onze omgeving. De volgende stap is een plek elders in Almere. Daar wordt een onderwijsinstituut gerealiseerd waar alle niveaus een plek krijgen. Daar willen wij ons opleidingsinstituut en onze ontmoetingsplek realiseren. Dat is een droom waar we hard aan werken!

Maatschappelijk debat
Ten slotte: wij nemen onze verantwoordelijkheid als actief lid van de maatschappij en nemen daarom deel aan het maatschappelijk debat rondom zorg en welzijn. Dat doen we vanuit wederzijds respect en aandacht voor elkaars waarden. We zien de unieke krachten én de mogelijkheden tot samenwerken met andere maatschappelijke organisaties, om zo een visie waarin de deelnemer centraal staat onder de aandacht te brengen. Door zelf onze kernwaarden in onze aanpak te laten zien, willen we een inspiratiebron zijn voor de maatschappij.

BESTUUR EN BELEID »

MISSIE EN VISIE »

VISIE OP DE DEELNEMER EN OUDERS/VERZORGERS »

VISIE OP DE EIGEN ORGANISATIE »

VISIE OP DE MAATSCHAPPIJ EN ONZE ROL DAARIN

Terug naar ‘OVER ONS»