Wie zijn wij?

Stichting Weet hoe je leeft! is het leer-/werkbedrijf van Jolanda en Peet van Adrichem. Beiden zijn ervaringsdeskundig in het werken met en begeleiden van mensen met een verstandelijke en/of aanverwante beperking.

keurmerk LZ100 - kwaliteitswaarborg zorgboerderijenWeet hoe je leeft! heeft een team vaste medewerkers en vrijwilligers die je begeleiden.

Bestuur

Het (onbezoldigd) bestuur van de stichting WHL bestaat uit:

  • Harry Oberendorf, voorzitter.
  • Gerard van Adrichem, penningmeester.
  • Bob van der Voort, algemeen bestuurslid.
  • Mariette Jansen, algemeen bestuurslid.
  • Ingrid Thijs, secretaris.

Onze doelstelling

Het dienen van een algemeen maatschappelijk belang meer specifiek het zonder winstoogmerk begeleiden en vergroten van zelfstandigheid en sociale redzaamheid van mensen met een beperking door individuele en op specifieke mogelijkheden en wensen afgestemde samenwerking tussen klanten en professionals op het gebied van dagbesteding, werkgelegenheid en inkomstenverwerving.

Het totaal functioneren van de cliënten staat hierin centraal. Vandaar de verwijzende, begeleidende, adviserende en ondersteunende rol bij alle hulpvragen op andere leefgebieden zoals gezondheid, onderwijs, huisvesting, vrije tijd besteding en sociale contacten, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Onze visie

Onze cliënt staat centraal. Daarmee geven we aan dat iedere cliënt bij ons als uniek persoon wordt gezien en tevens als iemand die zelf richting mag geven aan zijn/haar dagbesteding. Iedere cliënt die onze dagbesteding bezoekt heeft recht op de aandacht en de begeleiding die hij/zij nodig heeft. Wij staan voor persoonlijke aandacht!

Reacties zijn gesloten.